Our website is currently under construction.

In a sense all web pages are  under construction. Static, non-changing content is a thing of the past. Today almost all web sites edit their content unless it's in some kind of archive. For any information you may need, don't hesitate to contact us.     7-9 Regina Elisabeta Blvd 1st floor (Chimexim Building)  0724.309.987 office@forward-engineering.ro  

Prelucrarea datelor personale

 

Stimată Doamnă, Stimate Domn,

Pentru societatea FORWARD ENGINEERING S.R.L. este foarte importantă protecția datelor cu caracter personal pe care ni le-ați pus la dispozitie.

După cum cunoașteți, în data de 25 mai 2018, devine direct aplicabil, și în România, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul“).

Scopul principal al Regulamentului este creșterea nivelului de protecție a datelor personale (ale persoanelor fizice) și crearea unui climat de încredere, care să permită fiecărei persoane (fizice) să dețină și să exercite controlul efectiv, direct și prompt asupra prelucrării propriilor date cu caracter personal.

Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm, despre cum vă protejăm datele dvs. personale, respectiv, despre cum ne însușim, aplicăm și respectăm prevederile Regulamentului, în această privință.

Prin urmare, vă transmitem prezenta

 

INFORMARE CĂTRE CLIENȚII PERSOANE FIZICE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Datele personale prelucrate

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele de identificare ale clienților persoane fizice, datele demografice, de localizare sau orice (alte) date personale pe care le colectăm direct de la clienți sau din alte surse (controlabile sau verificabile), atunci când deveniți clientul nostru sau când folosiți serviciile noastre.

 1. Scopurile în care prelucrăm datele personale

Prelucrăm datele personale, doar pentru scopuri legitime, precum acela de a vă furniza servicii de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, informații în legătură cu noi oferte, respectiv de a vă permite să fiți la curent, tot timpul, cu noutățile și noile servicii pe care le prestăm și de a vă oferi recomandări în ceea ce privește solicitările Dvs.

Pe de altă parte, mai prelucrăm datele dvs. personale și pentru a vă oferi, la cerere, asistență cu privire la solicitările Dvs., pentru a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau la sediul FORWARD ENGINEERING S.R.L., în scop de marketing, pentru îmbunătățirea serviciilor pe care vi le oferim și, nu în ultimă instanță, pentru a preveni și combate fraudele sau activitățile de spălare a banilor, etc.

Prelucrarea datelor dvs. personale se întemeiaza întotdeauna, fie pe executarea contractelor încheiate de clienții nostri (persoane fizice), cu FORWARD ENGINEERING S.R.L., fie pe necesitatea de a respecta o obligație legală imperativă, ori pe interesul nostru legitim sau un interes public major (cum ar fi, apărarea națională, ordinea publică sau siguranța națională), fie, dupa caz, pe consimțământul Dvs., dacă v-ati manifestat opțiunea expresă în acest sens.

 

 1. Administrarea acordurilor exprimate de clienți. Posibilitarea schimbării opțiunilor

Pentru a fi în măsură să vă oferim servicii personalizate și cât mai apropiate de interesele dvs., prelucrăm, de regulă, date personale care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului dvs., inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenția umană. Pentru acest tip de prelucrare, inclusiv în ceea ce privește comunicările de marketing direct, vom ține întotdeauna cont de opțiunile dvs.

Ca să vă asigurăm un acces simplu, direct și facil, vă rugăm să țineți cont de faptul că aveți posibilitatea să verificați și să modificați oricând acordurile pe care vi le-ați exprimat, până în prezent, în relația cu noi, fie accesand site-ul nostru http://www.forward-engineering.ro/, fie trimițând o solicitare la adresa: office@forward-engineering.ro, fie solicitând acest lucru, în scris, direct, la sediul nostru, prin completarea, semnarea și depunerea unui formular special dedicate de verificare a situației – la zi – a acordurilor exprimate de către dvs., cu privire la o anumită/-ite chestiune/-uni determinate.

 1. Destinatarii comunicărilor noastre. Transferul de date către operatori și destinatari, din România și din străinătate

În vederea prestării de servicii cât mai competitive către clienții nostri, pentru a executa tranzacțiile pe care dvs. le inițiați, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime, vă informăm că este posibil să transmitem datele dvs. personale, dupa caz, către autorități publice, organe judiciare, consultanți externi, parteneri contractuali, alte societăți sau alte entități din Grupul FORWARD ENGINEERING S.R.L., împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei, ori din Uniunea Europena/Spațiul Economic European ori din afara acestora.

Cu toate acestea, în momentul și cu ocazia transmiterii/ transferului datelor dvs. personale, ne asigurăm, întotdeauna și în mod permanent, că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dvs. personale de către respectivii destinatari enumerați mai sus (spre exemplu, prin instituirea și agreerea unor clauze contractuale standard, implementarea și existența unor reguli corporatiste obligatorii – corporate binding rules etc).

 1. Prelucrarea securizată a datelor personale

Vă informăm că datele dvs. personale vor fi prelucrate de către societate, cu respectarea tuturor drepturilor persoanelor vizate, precum și prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice imediate, complete și adecvate, pentru protejarea acestora împotriva accesului ilicit sau neautorizat.

Asemenea masuri pot consta, dar fară a se limita la, limitarea accesului (terților) la datele personale prelucrate, criptarea sau anonimizarea datelor, stocarea și/ sau arhivarea acestora, în medii securizate etc.

Pentru mai multe informații privind măsurile pe care subscrisa le aplicăm, pentru a vă proteja datele personale, vă rugăm să consultați “Politica privind Prelucrarea Datelor Personale”, care va fi disponibilă începand cu data de 25 mai 2018, accesând Sectiunea privind Prelucrarea Datelor Personale, de pe site-ul web al companiei http://www.forward-engineering.ro/

Începând cu data de 25 mai 2018, prevederile prezentei Informări, care se completează cu dispozițiile Politicii privind Prelucrarea Datelor Personale” (care va fi disponibila incepand cu data de 25 mai 2018, accesand Sectiunea privind Prelucrarea Datelor Personale, de pe site-ul web al companiei http://www.forward-engineering.ro/), înlătură și abrogă clauzele contractuale privind prelucrarea datelor personale, așa cum acestea sunt cuprinse în contractele, angajamentele, înțelegerile și convențiile (inclusiv, orice alte documente contractuale bilaterale, indiferent de denumirea acestora), semnate între companie și clienți.

 1. Perioada de prelucrare (și stocare) a datelor personale

Datele dvs. personale sunt prelucrate, pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile legale privind arhivarea.

 1. Drepturile clienților și modalitățile de exercitare a acestora

Pe lângă drepturile dvs. existente (de care deja beneficiați în baza Constituției României și a legislației subsecvente), vă informăm că, de la data aplicării Regulamentului, beneficiați de drepturi specifice suplimentare, în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, așa cum sunt acestea enumerate mai jos:

 • Dreptul la informare– puteți solicita informații, privind activitățile noastre de prelucrare a datelor dvs. personale. Acest drept include următoarele:
 • dreptul de acces la datele prelucrate;
 • dreptul de a fi informați cu privire la:
  • scopurile prelucrării,
  • categoriile de date personale prelucrate,
  • persoanele fizice vizate,
  • destinatarii sau categoriile de destinatari,
  • perioada de stocare preconizată sau fixă,
  • sursa acestor date, precum și, acolo unde este cazul,
  • existența unui proces de prelucrare și decizional automat;
 • Dreptul la rectificarea datelor– vă puteți rectifica sau modifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor(“dreptul de a fi uitat“) – puteți solicita și obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora de către noi nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării– ne puteți solicita restricționarea prelucrării, în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție(la prelucrarea datelor) – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor– puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care să poată fi citit, în mod automat, sau ne puteți solicita ca respectivele date sa i le transmitem unui alt operator;
 • Dreptul de a depune plângere– puteți depune plângere, la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu privire la modalitatea noastră de prelucrare a datelor dvs. personale;
 • Dreptul de retragere a consimțământului– în cazurile în care prelucrarea noastră se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage, oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte, doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii ramânând în continuare valabilă;

Precizăm că, în cazul exercitării dreptului de retragere a consimțământului (în cazul în care prelucrarea noastră se întemeiază pe consimțământul dvs.), vom opera imediat în sistemele noastre opțiunea dvs. (de retragere a consimțământului), însă, din motive tehnice și operaționale, retragerea consimțământului își va produce efectele, în termen de maximum 30 (treizeci)  zile de la data primirii cererii dvs. de retragere.

 • Drepturi suplimentareaferente deciziilor automate: ne puteți cere și obține intervenția umană, cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și ne puteți contesta decizia.

Vă puteți exercita, foarte ușor și facil, oricare din aceste drepturi (în mod individual sau cumulat, de la caz la caz), prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din București, B-dul Regina Elisabeta nr. 7-9, clădirea CHIMEXIM, etaj 1, camerele 12, 13, sector 3 sau prin e-mail, la adresa: office@forward-engineering.ro, ori telefonic la numarul: 0729812731.

În plus, am numit un Responsabil cu Protecția Datelor pe care îl puteți contacta, la sediul nostru din București, B-dul Regina Elisabeta nr. 7-9, clădirea CHIMEXIM, etaj 1, camerele 12, 13, sector 3 sau prin e-mail, la adresa: office@forward-engineering.ro, ori telefonic la numarul: 0729812731, dacă aveți orice nelămuriri, întrebări sau solicitări, cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale.

Nu în ultimul rând, vă aducem la cunoștință că informații complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le veți putea găsi, începând cu 25 mai 2018, și pe site-ul nostru, la adresa http://www.forward-engineering.ro/.

Comunitatea noastră este în continuă creștere, iar ofertele personalizate sunt ceea ce ne diferențiază de partnerii nostri comerciali, pe piața relevantă, astfel că am procedat deja la revizuirea, modificarea și completarea Termenilor și politicii de confidențialitate, inclusiv, prin adoptarea și implementarea, începând cu data de 25 mai 2018, a unui nou document (făcând parte din regulile noastre corporatiste obligatorii – în engleză, “corporate binding rules”) intitulat “Politica privind Prelucrarea Datelor Personale”.

În acest mod, ne asigurăm că toate documentele, politicile și procedurile noastre interne (între care se numără și cele enumerate în paragraful precedent) – care fac parte din regulile noastre corporatiste obligatorii – în engleza, “corporate binding rules” – respectă, întru-totul, dispozițiile Regulamentului, oferindu-vă, în acest mod, posibilitatea reală și efectivă de a fi permanent informați, la zi și în mod adecvat si de a vă putea alege serviciile dorite.

‪‪