Our website is currently under construction.

In a sense all web pages are  under construction. Static, non-changing content is a thing of the past. Today almost all web sites edit their content unless it's in some kind of archive. For any information you may need, don't hesitate to contact us.     7-9 Regina Elisabeta Blvd 1st floor (Chimexim Building)  0724.309.987 office@forward-engineering.ro  

Page : Despre noi

Despre noi

Misiunea Forward

Orice construcție generează sau modifică un sens al locului și al oamenilor acelui loc. Orice construcție este într-un dialog tăcut și permanent cu vecinătatea.

De asemenea, fiecare mic amănunt al interiorului unei clădiri, fiecare nuanță și fiecare material folosit împlinesc rostul construcției. De aceea, în mod paradoxal, în știința noastră, a construcției, nu operăm cu amănunte, ci cu semnificații pentru clienți și pentru clienții clienților noștri.

Unitatea standard a ceea ce facem nu este efortul depus (măsurat în bani, cantități, timp etc.), ci în semnificații împlinite. Construind, adică punând cap la cap zecile de mii de obiecte, materiale și instalații, domesticim haosul până devine universul nostru familial. Antrenamentul nostru zilnic este să ascultăm realitățile care vin din viitor și care astăzi nu există. Folosindu-ne de energia lor. Energia viitorului.

Principiile Forward

FLUIDITATEA PROCESELOR

Prima noastră grijă este de a asigura desfășurarea lină a proiectului, fără sincope. Principala responsabilitate este controlul a două procese: derularea conformă a activităților proiectului și dimensionarea justă a fluxului de informații semificative pentru luarea deciziilor. Atingem indicatorii de fluiditate ai proiectului doar prin dezvoltarea unei relații parteneriale într-un cadru de echipă, cu toți furnizorii noștri, pentru împlinirea scopului comun.

CAPACITATEA ÎNALTĂ DE ADAPTARE

Cu 50 de ani în urmă, exista un singur tip de cărămidă, un singur tip de beton, o singură funcție a sticlei și două metode de încălzire a clădirilor. Astăzi, sunt 50 de tipuri de cărămizi, 10 tipuri de beton, 5 funcții ale sticlei și 7 tehnologii de încălzire a clădirilor. Peste 6 luni sau poate chiar mâine, valul acestei inovări tehnologice va fi și mai mare, și mai complex. Drumul optim între funcționalitate, sustenabilitate, eficiență și design este procesul permanentei adaptări. Explorăm, testăm și absorbim câmpul soluțiilor tehnologice pentru fiecare proiect, fiecare subansamblu și fiecare client în parte. Suntem conștienți că granița dintre viitor și prezent este mai subțire ca niciodată.

CAPACITATEA DE INTEGRARE

Schița proiectului reprezintă tabla unui șah multidimensional, pe care clădirile, zidurile, fundația și tehnologia reprezintă piesele jocului. Tot pe această tablă, o altă dimensiune o reprezintă interesele clienților și ale clienților clienților, ale furnizorilor și partenerilor. Orice pas al proiectului înseamnă abordarea și evaluarea globală, a tot și toate. Având tot timpul perspectiva integrată a întregului proiect, construim binele comun.

Forward în cifre

0
.
Ani de experiență
0
.
Metri pătrați construiți
0
.
Metri pătrați utilați
0
.
Locuri de parcare